Innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kokeilu, keksiminen, avoimuus ja innokkuus, verkostoituminen …

Näyteikkuna

Tämä Blogisivusto esittelee teknologiakasvatusta Pohjois- Hervannan koulussa.

PoHen julkisivu syksy 2010 045Pohen julkisivu 2010 004
 

 

 

 

 

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.

Pyrimme kehittämään toimintatapoja, joiden avulla voimme toteuttaa teknologiakasvatusta  innovatiivisesti. Tavoitteena on olla aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja kokeiluissa. Pyrimme yhteisöllisyyteen verkostoitumalla ja olemalla avoimia eri tahoja kohtaan kehittääksemme koulullemme sopivia toteutustapoja.

Tervetuloa Blogimme käyttäjäksi!

Alueellinen Innokas- robotiikka tapahtuma Tampereen yliopistolla

yliopisto2017

Alueellinen robotiikka- tapahtuma järjetettiin nyt jo toisen kerran Tampereen yliopistolla. Tänä vuonna yleisöä oli todella runsaasti paikalla. Arviolta n. 300 oppilasta tutustui ohjelmointiin ja robotiikkaan. Robocup- kilpailulajeina oli R1- formula sekä Sumo- robotti sarja. R1- formulassa kilpailtiin viivaseuraaja roboteilla radalla, joka tuli suorittaa mahdollisimman nopeasti. Tässä lajissa voitto tuli Pohjois- Hervannnan koulun joukkueelle. Sumo robotti- sarjassa voiton otti Pyynikin koulun joukkue.

Tahtuman avasi kasvatustieteiden tiedekunnan professori Eero Ropo ja avjaisten jälkeen alkoi tutustuminen tapahtumaan. Toiminnallisia pisteitä oli Tampereen Ops- agenttien järjestämät robottiohjelmointi työpajat. Näissä pajoissa oppilaat pääsivät kokeilemaan robottien ohjelmointia Ipadeillä. Alkeisrobotiikkaan keskittyvässä pajassa pisteinä oli Beebot- hockey ja Beebot ohjelmointia. Lisäksi mukana oli Robbo- robotti, Vex- robotti ja Edison- robotit.

Uutena yhteistyökumppanina tapahtumassa oli Tampereen teknillinen yliopisto. Sieltä tapahtumaan saapui UR-5 yhteistyörobotti, joka kokosi legoja yhteistyössä oppilaiden kanssa. https://www.universal-robots.com/ 

Lisäksi mukana oli Prenta Oy:n 3D- tulostimen ja Tevella Oy:n tuote- esittelyä.

Pohjois- Hervannan koulusta mukana olivat kaikki Robocup- kerhojen oppilaat. Oppilaat kilpailivat sekä toimivat tutor- oppilaina neuvoen ja opastaen robottien ohjelmoinnissa.

 

Innokas- verkoston koulutuspäivä opettajille PoHessa

tweet2710

Hieno koulutuspäivä, jossa 50 opettajaa Pirkanmaalta sai koulutusta koodaukseen.

Lähtölaukaus koodaukseen -työpajassa tutustuttiin ohjelmoinnin periaatteisiin ja ohjelmoinnissa tarvittaviin ajatteluntaitoihin.

Rohkeasti robotiikkaan -työpajassa tutustuttiin graafiseen ohjelmointiympäristöön, jonka kautta robotti toteuttaa koneella ohjelmoitua ohjelmaa.

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka -kiertue järjestetään tänä syksynä kolmellatoista paikkakunnalla. Jo kolmatta kertaa järjestettävä kiertue on tavoittanut tähän mennessä yli 1600 opettajaa noin 140 paikkakunnalta.

 

3D- tulostuskoululle Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinto 2016!

Pohjois- Hervannan koulun yhteisölliselle 3D- tulostuskoululle on pormestari Anna- Kaisa Ikonen myöntänyt Tampereen kaupungin kehittäjäpalkinnon. Palkintoja myönnettiin kaupungin eri toimialueiden kehityshankkeille yhteensä 16 kpl.

Pohjois- Hervannan koululla aloitti uudentyyppinen yhteisöllinen toimintamuoto joka tukee vuoden 2016 opetussuunnitelman käyttöönottoa.

Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria.
Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan,luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. OPS2016

Kutsuimme oppilas- huoltaja työpareja mukaan yhteisölliseen 3D- tulostuskouluun. Mukaan ilmoittautui 11paria luokka- asteilta 2-7. Hienoa, että tällaiseen uudentyyppiseen yhdessä tekemiseen oli kiinnostusta!
Tulostuskoulussa oppilas- huoltaja parit saavat valmiudet 3D- mallinnukseen ja 3D- tulostukseen.
Mallinnukset tehdään kotona parityönä ja tulostukset koululla. Toimintaan liittyy myös tiedon ja kokemusten jakaminen sopivassa sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on saada huoltajia mukaan koulun toimintaan yhä aktiivisemmin mukavan ja mielenkiintoisen yhdessä tekemisen ja oppimisen kautta.
Yhteisöllinen 3D- tulostuskoulu aloitti yhteisellä koulutuksella, jossa oppilaat ja huoltajat saivat koulutusta 3D- mallinnukseen sekä 3D- tulostimen käyttöön. Kouluttajiksi saapuvat Riku Rusanen (Prenta Oy) ja Sammeli Majava (3DCrushcafe).
Koulutuksen päätteeksi perustimme yhteisen Facebook ryhmän tiedonjakoa ja yhteisöllisyyden tiivistämistä varten.

Yhteisöllinen 3D- tulostuskoulu on jatkanut toimintaansa ja olemme kokoontuneet lisäkoulutuksiin sekä oppilaat ovat tulostaneet suunnittelemiaan tuotteita koulun 3D- tulostimella. Toimintaa jatketaan taas ensi syksynä hakemalla uusia innostuneita mukaan 3D- tulostuskouluun. Toiveena on, että nykyiset tulostuskoulun jäsenet ja muut huoltajista löytyvät osaajat voisivat jo ensi syksynä jakaa osaamistaan uusille 3D- tulostuskoulun jäsenille.

Myös paikallislehti Hervannan Sanomat kiinnostui hankkeesta ja julkaisi artikkelin hankkeesta.
Artikkeli luettavissa: http://poheteknologia.blogit.tampere.fi/

Innokas- verkoston KickOff- tapahtuma Tampereen yliopistolla

InnokasKickOff- tapahtuman Tampereen yliopistolla avasi opettajankoulutuksen professori Eero Ropo.
Messutapahtumassa tutor- oppilaat esittelivät robotti- kisalajeja ja järjestimme vierailijoille toiminnallisia pisteitä joissa voi testailla ja ohjelmoida erilaisia robotteja. Robotteja oli esillä mm. Beebot, Edison, Robbo ja Lego Mindstorms EV3. Mukana oli omilla esittelypisteilä myös Prenta 3D- tulostimet ja Lumate- keskus.
Koulutuksiin ilmoittautui mukaan 30 opettajaa ja muutamia yliopiston opiskelijoita. Oppilasryhmiä messuille toi mukanaan 12 opettajaa. Tutor- oppilaita oli mukana esittelemässä ja kouluttamassa neljältä eri koululta n. 20 kpl ( Pohjois- Hervannan koulu, Lielahden koulu, Juhannuskylän koulu ja Kaarilan koulu).

 

Tässä linkissä on artikkeli, joka oli yliopistouutisissa Innokas KickOff- tapahtumasta!

http://www.uta.fi/ajankohtaista/yliopistouutiset/ilmoitus.html?id=114268

Artikkeli PDF- tiedostona

 

3D- tulostuskoululle Innovaatiopalkinto

Tampereen perusopetuksen ja päivähoidon tuotantoalueen innovaatiopalkinnot 2016 on myönnetty.

Pohjois- Hervannan koulun yhteisöllinen 3D- tulostuskoulu palkittiin yhtenä viidestä innovaatiosta!!!

Raadin mielestä yhteisöllinen 3D- tulostuskoulu sisältää paljon monipuolisia menetelmiä. 3D- työskentelyn yhteydessä syntyi mm. uusi yhteistyömuoto kotien kanssa. Lisäksi toiminta ylitti luokka- asterajat.

3D- tulostuskoulussa huoltaja- oppilas parit opiskelevat 3D- mallinnusta sekä tulostustekniikkaa. Mallinnuksia tehdään kotona ja tulostuksia sekä yhteisiä opintoja koululla.

 

Teknologiapäivä teknisen työn 9. lk. ryhmälle

Teknisen työn 9. lk.valinnaisryhmä sai viettää mukavan teknologiapäivän Teknologiateollisuus ry:n kutsumana.
Ensimmäinen vierailukohde oli Kalmar Oy, jossa tuotepäällikkö Jukka Ristimäki esitteli yhtiön toimintaa.

Kalmar on osa Gargotec yhtiötä, jolla on yli 5200 työntekijää ympäri maailmaa.Kalmar Oy:n päätuotteita ovat automaattiset satamat ja konttilukit. Tampereella Hervannassa sijaitsee tuotekehitys ja testaustoiminta. Tuotantoa on mm. Puolassa.

Pääsimme myös tutustumaan testikenttään ja näkemään valtavan hienoja konttilukkeja.

Päivä jatkui vielä Tredulla, jossa tutustuimme CNC- työstökoneisiin sekä hitsaus ja levypuolen koneisiin. Oppilaille esiteltiin myös opintomahdollisuuksia ammattiopistolla mm. Tredun opiskelijoiden hienoilla esimerkeillä.

3D- tulostuskoulun esittelyä Hervannan Sanomissa

PoHen 3D- tulostuskoulua esiteltiin Hervannan sanomien artikkelissa 14.10.2015. Yhteisöllistä oppilas ja huoltaja työpareina toteutettavaa uutta toimintamallia esiteltiin useasta eri näkökulmasta. 3D- tulostuskoulussa jatketaan ensimmäisen yhteisen koulutustilaisuuden jälkeen työparityönä 3D- mallinnuksia kotona. Tulosteita tehdään koulussa 3D- tulostimella.

hersa

 

Tässä artikkeli luettavissa PDF muodossa:
Hersa3D1
Hersa3D2

ScartchDuino pilotin aloitus

ScratchDuino -pilotin rantautuminen Pohjois-Hervantaan!

ScratchDuino robotit saapuivat koulullemme tiistaina 6.10. Annina ja Juha olivat jo kovasti roboja koulutuksen jälkeen odottaneetkin. Vähän jännitti, miten alkuun päästään. Koulutuksesta oli kuitenkin jo hetki ja tekniikan toimivuus arvelutti. Iloisena yllätyksenä robottien ja Kristinan mukana tuli myös Kati ohjeistamaan aloituksessa. Saimme myös kaupungilta asentajan mukaan, mahdollisten asennusongelmien varalta.

Arveluista huolimatta käyttöönotto lähtikin hyvin käyntiin. Kun olimme kokeilleet kaikkien robottien toimivuuden ja koneiden yhteensopivuuden, päästimme luokkaan 10 innokasta kuudesluokkalaista. Oppilaat eivät tienneet, mikä heitä odotti. Jokainen sai oman robotin ja koneen eteensä ja hyvin lyhyet ohjeet: Laita robotti liikkumaan.

Ensimmäisiä kommentteja olivat mm. ”Miten tää voi toimia.” ja ”Tämähän on ihan mahdotonta!”. Joitakin minuutteja myöhemmin, robotit kuitenkin jo kulkivat nuoliohjauksella pitkin itserakennettuja ratoja. Oppiminen oli nopeaa ja mieleistä. Jokainen keksi miten robotin saa liikkumaan haluamaansa suuntaan.

Eniten päänvaivaa aiheutti käskypalikoiden asettelu ja miten moottori sammutetaan. Moottori päälle komento oli helppo, mutta mitäs sitten, kun moottori vain pyörii eikä mikään sitä sammuta. Johdonmukaisuus löytyi kuitenkin nopeasti ja sen jälkeen työt edistyivät ennätysvauhtia. Joitakin oppilaita hämäsi kissan käskyt, jotka eivät vaikuttaneet robottiin millään tavalla.

Seuraava askel on ottaa robotit käyttöön testiryhmien kanssa. Annina toteuttaa omassa luokassaan alun niin, että nämä paikalla olleet kymmenen saavan pariksi oppilaan joka ei ollut paikalla ja opettaa oppimansa hänelle. Tästä lähdemme sitten yhdessä syventämään opittua ja oppimaan lisää.

Tutor- oppilaat mukana Kiinnostaako koodaus- tapahtumassa

Innokas- verkoston Kiinnostaako koodaus- tapahtumassa oli mukana Pohjois- Hervannan koulun opettajia sekä oppilaita kouluttamassa 80 opettajaa robottien ohjelmointiin.

Koulutuksessa esiteltiin mitä ohjelmointi ja robotiikka käytännössä laaja-alaisesti uudessa opetussuunnitelmassa tarkoittaa, kerrottiin käytännön esimerkkejä 1-9 luokkien opetuksesta.

Innokas-aluekoordinaattori Juha Kokkonen kertoi Innokas-verkoston alueellisesta toiminnasta ja Pohjois-Hervannan koululta mukana olleet tutor-oppilaat kertoivat, mitä käytännössä ovat omalla koulullaan ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen tehneet.

Tutor-oppilaat olivat koko päivän ajan Rohkeasti robotiikkaan pajassa ohjaamassa pajan vetäjän Juha Kokkosen apuna opettajia. Tutor-oppilastoiminnan kautta Innokas-verkosto haluaa korostaa oppilaiden roolia osaamisen kehittämisen ja jakamisen tukena.

Aamulehden artikkeli tapahtumasta:
cut_aamulehti_1529

Aamulehden video tapahtumasta

 

 

Yhteisöllinen 3D- tulostuskoulu aloitti PoHessa

3D-tulostuskoulu kokoontui ensimmäisen kerran koulutustapahtuman merkeissä. Mukana oli 10 kpl huoltaja- oppilas paria luokka- asteilta 2-7. Kouluttajina olivat Riku Rusanen (Prenta Oy) ja Sammeli Majava ( 3Dcrushcafe). Opiskelijat saivat 3D- tulostimen käyttökoulutuksen sekä perehdytyksen 3D- mallintamiseen Google sketchup ohjelmalla.

Koulutuksen jälkeen ryhmä jatkaa yhteistyötä mm. Facebook- ryhmän avulla sekä tekee itsenäisesti mallinnuksia huoltaja- oppilas pareina kotona. Koululla on mahdollista tulostaa ryhmän mallinnuksia 3D- tulostimella.

Varaosa 3D- tulostimeen

Koneen tai laitteen varaosan tulostaminen tuli arkipäiväiseksi Pohjois- Hervannan koululla.  Tulostimen valmistajalta saadun stl- tiedoston tulostaminen kesti n. 30 min. Nopeaa toimintaa ja voisiko olla tulevaisuudessa myös muiden laitevalmistajen tapa tarjota nopeasti varaosa jonakin päivänä?

Ongelma ja ratkaisu…

Mitä tekee oppilas huomatessaan, että ei löydä kitaransoitossa tarvittavaa slide- putkea. Tietenkin tulostaa sellaisen 3D- tulostimella!

3D- tulostusharjoituksia

3D- tulostin on otettu tehokkaaseen käyttöön. Kaikki teknisen työn opetusryhmät ovat päässeet kokeilemaan tulostusta. Aloitimme valmiilla malleilla ja jotkin ryhmät suunnittelivat Tinkercadillä jo omia mallinnuksia.