Koputtajarobotti

Porarobotti

Rakensimme lego NXT porarobotin, joka poraa reikiä styrox levyyn. Sen rakentamiseen meni noin 8 oppituntia. Käytimme rakentamiseen kahta NXT rakennussarjaa. Ohjelmointi oli melko yksinkertainen, mutta siinä oli silti vähän miettimistä. Robotin rakenteen suunnittelu oli myös haastava. Videolla näkyy miten robotti poraa reikiä styrox levyyn. Se käyttää kolmea moottoria ja yhtä NXT aivoa. Robotissa on kaksi nappia, toisesta se poraa, toisesta kääntää alustaa. Tuloksena on ympyrän muotoinen kuvio reikiä.

Pohjois-Hervannan koulu
Jani, Onni ja Artur 9.B

Innovatiivisuus, yhteisöllisyys, kokeilu, keksiminen, avoimuus ja innokkuus, verkostoituminen …

Näyteikkuna

Tämä Blogisivusto esittelee teknologiakasvatusta Pohjois- Hervannan koulussa.

PoHen julkisivu syksy 2010 045Pohen julkisivu 2010 004
 

 

 

 

 

Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä.

Pyrimme kehittämään toimintatapoja, joiden avulla voimme toteuttaa teknologiakasvatusta  innovatiivisesti. Tavoitteena on olla aktiivisesti mukana erilaisissa hankkeissa ja kokeiluissa. Pyrimme yhteisöllisyyteen verkostoitumalla ja olemalla avoimia eri tahoja kohtaan kehittääksemme koulullemme sopivia toteutustapoja.

Tervetuloa Blogimme käyttäjäksi!