Teknologiapäivä Tredussa

Teknisen työn 9. luokkien teknisen työn valinnaisryhmien teknologiapäivä Tredussa.

Pohe

Vietimme päivän Tampereen ammattiopistolla tutustuen teollisuudessa käytettävään uuteen teknologiaan. Teknologia kehittyy nopeasti ja peruskoulussa on rajalliset mahdollisuudet hankkia kalliita laitteita sekä koneita. Yhteistyö eri koulujen ja koulutusasteiden sekä yritysten kanssa avaa kuitenkin mahdollisuuksia tutustumiseen ja kokeiluun myös huipputekniikan alueella.

Päivämme alkoi yhteisellä tilaisuudella, jossa kuulimme tarkemman ohjelman sekä käsittelimme tärkeät työturvallisuuteen liittyvät seikat. Ryhmä jakautui kahteen osaan, joista toinen siirtyi metalli ja levytekniikan tiloihin ja toinen automaatiotekniikan tiloihin Tredun opiskelijoiden opastuksella.

abbfesto

Oppilaat ohjasivat ABB- teollisuusrobotteja tehden mm. ohjelman, jossa robotti siirtää esineitä varastosta liukuhihnalle. Robotilla päästiin myös piirtämään sekä harjoittelemaan käsiohjausta. Feston teollisuusrobotti toimi lajittelijana ja pääsimme katsomaan sitäkin tarkemmin.

vesileikkaus

Vesileikkausjärjestelmällä leikattiin oppilaille muistot paineella n. 3000 bar!  Pääsimme tuota leikkausprosessia seuraamaan läheltä ja jokainen viimeisteli oman työnsä kotiin vietäväksi.

 

Särmäyspuristimella oppilaat pääsivät särmäyskokeilemaan alumiinin taivutusta.

 

 

Tig/Mig hitsausnäytöksissä näimme kuinka hyvää saumaa tehdään!

konenäkö

Konenäkösovelluksella päästiin ohjelmoimaan esimerkkiä, jossa konenäkö tekee laaduntarkkailua ja havaitsee mittapoikkeamat tuotteessa.

 

 

Siemens- Logo logiikka ohjelmoitavalla releellä oppilaat pääsivät kokeilemaan kuinka ohjelmointia tehdään. Järjestelmää käytetään yleisesti teollisuus ja taloautomaatiossa.

logo

Robottikoulutusta Pohessa

koulutusJPG

Tevellan koulutuspäällikkö Tommi Ollikainen kävi kouluttamassa ja kertomassa robottien soveltuvuudesta fysiikan opetukseen. Tutustuimme mm. lämpötila- anturiin, kiihtyvyysanturiin, aurinkopaneeliin, energianmittaus yksikköön ja datalogging- järjestelmään. Saimme uusia ajatuksia siitä kuinka robotteja voisi käyttää tiedon keräämiseen ja analysointiin.