Teknologiakerho

Teknologiakerhossa tutkitaan, kokeillaan, keksitään ja rakennetaan

Teknologiakerho on toiminut Hip- kerhona (harrastava iltapäivä) jo vuodesta 2011. Kerho on suunnattu Pohjois- Hervannan koulun oppilaille vuosiluokilla 6-9.

Teknologiakerho on eri oppiaineita yhdistävää toimintaa, missä osallistujat ideoivat, suunnittelevat ja toteuttavat oman näköisiä tuotteita sekä tutustuvat uuteen teknologiaan.

Kerhon  tarkoituksena on johdattaa osallistujansa ymmärtämään ympärillä olevaa rakennettua ympäristöä – teknologiaa ja ennen kaikkea soveltamaan tätä tietämystään.

Tutkimuskohteita on mm. koneet  ja mekanismit, sähkö ja elektroniikka, automaatio ja robotiikka, muotoilu, rakenteet ja ilmailu.

Toiminnallisten tehtävien avulla pohdimme, tutkimme ja testaamme erilaisia teknologisia haasteita.